Kedves Vásárlóink!

 

Üzletünk,

2022. szeptember 27-tól október 01-ig

szabadság miatt

 

zárva tart!


ADATVÉDELEM

Kedves Látogató!


Célunk, hogy honlapunk látogatásakor minden esetben kellemesen és biztonságban érezze magát, ezért arra törekedtünk, hogy egy átlátható, egyértelmű és teljes körű tájékoztatást nyújtsunk Zeke Erika Ev ( a továbbiakban BalloonLife) adatkezelési tevékenységéről.

Ez az adatvédelmi tájékoztató minden információt tartalmaz arról, hogy személyes adataidat a honlapjaink látogatása, használata során a BalloonLife hogyan használja, gyűjti, tárolja és kezeli. Hogy mindjárt az elején rögzítsük, a személyes adatok olyan információk, amelyek közvetlenül vagy közvetve az Ön személyére vonatkoznak, illetve az Ön személyéhez rendelhetők. A személyes adatok kezelésének a terjedelmét minden esetben Ön tudja meghatározni illetve szabályozni. Az adatvédelem és így a BalloonLife adatkezelési tájékoztatójának a törvényi alapját elsősorban a 2018. május 25. napjától alkalmazandó általános adatvédelmi rendelet (GDPR) képezi.


Tartalomjegyzék

I. Áttekintés

1. Honlapunk lehívása, honlap használat

2. Kapcsolat felvételi nyomtatvány / e-mail kapcsolat / telefonhívások / ügyfélszolgálati megkeresés (együttesen Megkeresések)

3. Nyereményjátékok

4. Adatkezelés reklám céljából

5. Hírlevél küldése

6. Online megjelenés és honlap-optimalizálás

    6.1. Sütik – Általános tudnivalók

    6.2. Google Analytics

    6.3. Remarketing

7. Az Ön mint érintett személy jogai

7. 1. Áttekintés 8. Kapcsolattartók

    8.1. Kapcsolattartók kérdései vagy az adatvédelmi jogok gyakorlásával összefüggésben

    8.2. Kapcsolattartók adatvédelmi kérdések esetére 8.3. Az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál való panasztételi jog

9. Adatkezelő neve, elérhetősége, adatvédelmi tisztviselő elérhetősége


I. Áttekintés

A BalloonLife adatkezelése alapvetően az alábbi kategóriákra osztható:


1. Honlapunk lehívása, honlap használat

A BalloonLife honlapjának használata során információk (melyek lehetnek akár személyes adatok is pl. IP-cím) cserélődnek az Ön berendezése (pl. asztali számítógép, laptop és egyéb technikai eszközök, együttesen: berendezések) illetve a BalloonLife szervere között. Az így kapott információkat leginkább honlapunk felhasználóbarát optimalizálására vagy az Ön berendezésének böngészőjében reklám megjelenítésére használjuk.


A honlapunk lehívásával kezelt információk köre (log fájl formájában) a következők:

• a felhasználó internetkapcsolattal rendelkező eszközének/berendezésének IP-címe

• a használat napja és időpontja

• a lekérdezett/lehívott adatállomány neve és URL-je

• az a honlap/applikáció, amelyről a honlapunkra érkezett (referrer URL)

• az alkalmazott böngésző és adott esetben az Ön internetkapcsolattal rendelkező számítógépének operációs rendszere és internetszolgáltatójának neve


A honlap használattal kezelt személyes adatok adatkezelési célja:

• zökkenőmentes kapcsolatkiépítés biztosítása a BalloonLife és a felhasználó között

• honlapjaink/applikációnk kényelmes használatának biztosítása

• a rendszerbiztonság és - stabilitás biztosítása

Amennyiben böngészőjében, illetve berendezésének operációs rendszerében vagy más beállításában hozzájárult az úgynevezett helymeghatározáshoz, úgy a BalloonLife jogosult ezt a funkciót is használni annak érdekében, hogy az aktuális tartózkodási helyéhez kapcsolódó, egyénre szabott szolgáltatásokat kínálhassunk Önnek

A honlap használattal kezelt adatok adatkezelési jogalapja:

Az IP-cím kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, azaz a BalloonLife jogos érdeke.

A honlap használattal kezelt adatok adatkezelési címzettjei / címzettek csoportjai:

A fentebb részletezett adatok tekintetében harmadik fél felé történő továbbítás nem történik.

A honlap használattal megvalósuló adatkezelés tárolási idője / a tárolási időtartam meghatározásának kritériumai:

Az adatok (pl.: IP-cím) 30 napos időtartamra kerülnek tárolásra, majd azt követően automatikusan törlődnek. A helymeghatározási adatok honlapunk használatát követően automatikusan törlésre kerülnek.


2. Kapcsolat felvételi nyomtatvány / e-mail kapcsolat / telefonhívások / ügyfélszolgálati megkeresés (együttesen Megkeresések)

Az adatkezelés céljai/jogalapja:

A BalloonLife honlapján elérhető kapcsolat-felvételi nyomtatvány kitöltésével, illetve a telefonon, e-mailben vagy postai úton átadott személyes adatokat (pl. név, cím, elérhetőségi adatok, egyéb önkéntesen megadott személyes adat) természetesen bizalmasan kezeljük. Megadott adatait minden esetben kizárólag megkereséséhez közvetlenül kapcsolható célból (pl. panaszügyintézés, tájékoztatás, általános információadás, vásárlói elégedettség) kezeljük. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

Címzettek / címzettek csoportjai:

A megadott személyes adatok harmadik fél felé történő továbbítása a következő két esetben lehetséges:

• ha a megkeresésével érintett adatkezelés során adatfeldolgozót veszünk igénybe. Erről minden adatkezelés során külön tájékoztatást adunk Önnek illetve az adatfeldolgozóinkat minden esetben körültekintően választjuk ki, auditáljuk és a kapcsolatot a GDPR 28. cikke szerinti adatfeldolgozói szerződéssel szabályozzuk.

• ha előzetes tájékoztatás után Ön kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy a megkeresését illetékes harmadik fél felé továbbítsuk, ami azért szükséges, hogy a megkeresést a továbbiakban közvetlenül az illetékes partnerünk tudja rendezni Önnel. Ezáltal felgyorsul és hatékonyabbá is válik az ügyintézés. Illetve bizonyos megkeresések esetében elengedhetetlen a partnerünk részéről történő kapcsolatfelvétel az Ön irányába. Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül a megkeresés kizárólag anonimizálva kerülhet továbbításra, feltéve, ha így is rendezhető a megkeresés. Egyéb esetben a megkeresés lezárása kerül.

Tárolási időtartam / a tárolási időtartam meghatározásának kritériumai:

Megkereséseinek törlési idejét a következőkben foglaltuk össze:

Kategória neve Törlési határidő (nap) Általános kérdések, kártyás fizetés 90 nap

Termékvisszaadás (pénzvisszafizetés), csere 90 nap

Számlakiállítás / Bon termékre vonatkozó érdeklődés 90 nap

Reklamációkezelés-kritikus 90 nap

Tájékoztatás az akció időpontjáról 90 nap

Termékvisszaadás (Nem tetszett / nem jó) 90 nap

Rossz tartalom 90 nap

Egyéb 90 nap

Csomagolás 90 nap

Termékprobléma egyéb 90 nap

Összetevők 90 nap

Ár 90 nap

Biztonsági adatlap 90 nap

Tájékoztatás az akció időpontjáról 90 nap

Reklámhibák 90 nap

Ajánlatok reklám 90 nap

Nyereményjátékok 90 nap

Egyéb reklám (érdeklődések / vélemények / javaslatok) 90 nap

Feliratkozás, Lejelentkezés 90 nap

Egyéb hírlevél 90 nap

Egyéb 90 nap

Egyéb továbbítás 90 nap

Adat törlése (adatvédelem) 1 nap


3. Nyereményjátékok

Az adatkezelés céljai/jogalapja:

Önnek lehetősége van honlapunkon, hírlevelünk alapján, a BalloonLife hivatalos facebook oldalán nyereményjátékokban való részvételre. Amennyiben az adott nyereményjátékra vonatkozó külön adatkezelési szabályok nem rendelkeznek másképp, vagy Ön nem él a GDPR-ból fakadó törléshez való jogával, az Ön által a nyereményjátékban való részvétel keretében részünkre átadott személyes adatokat kizárólag a nyereményjáték lebonyolítására (részvétel, értesítés, nyeremény megküldése) használjuk fel. A nyereményjáték keretében történő adatkezelés jogalapja alapvetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, vagyis a BalloonLife és a résztvevő között regisztrációval létrejött szerződés. A nyereményjáték keretében végzett adatkezelés tekintetében lehetősége van a megadott adatok kezeléséhez adott hozzájárulását jövőbeli hatállyal visszavonni. Az ilyen esetek részletes szabályozása az adott nyereményjátékra vonatkozó külön adatkezelési szabályok között található.

Tárolási időtartam / a tárolási időtartam meghatározásának kritériumai:

A nyereményjáték befejezését és a nyertesek közlését követően a résztvevők személyes adatai 30 napon belül törlésre kerülnek.


4. Adatkezelés reklám céljából

Az adatkezelés céljai/jogalapja: Az Ön hozzájárulásával rögzítjük felhasználói viselkedését az általunk működtetett honlapokon és kiküldött hírleveleink vonatkozásában. A felhasználói viselkedés kiértékelése elsősorban arra irányul, hogy honlapjainkon milyen területeket keres fel, és azokon milyen linkeket nyit meg. Ennek segítségével személyének és/vagy e-mail címének hozzárendelésével személyre szabott felhasználói profilokat hozunk létre, hogy hírlevél formájában jobban egyéni érdeklődéséhez szabva szólíthassuk meg reklámmal és javíthassuk webes kínálatunkat. A fenti adatkezelések jogalapja mindenkor a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, illetve megfelelő hozzájárulás rendelkezésre állása esetén a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

Tiltakozáshoz való jog

A fenti célokkal kapcsolatos adatkezelés ellen Ön jövőbeli hatállyal mindenkor költségmentesen, adott kommunikációs csatornára (pl. hírlevél fogadás) vonatkozóan külön tiltakozhat. Ehhez elegendő leiratkozni szolgáltatásainkról, e-mailt vagy postai levelet küldeni a 10. pontban megjelölt elérhetőségre.

Címzettek / címzettek csoportjai:

A fenti adatokat harmadik fél felé nem továbbítjuk.

Tárolási időtartam / a tárolási időtartam meghatározásának kritériumai:

Amennyiben az adott hozzájárulását visszavonja vagy a meghatározott szolgáltatásnyújtás (pl. hírlevél küldés) ellen tiltakozik, leiratkozik, adatai a megfelelő e-mail listából törlésre kerülnek.

Tiltakozás esetén az érintett kontaktcím további reklámcélú adatkezelése elsődlegesen zárolásra kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy kivételes esetekben tiltakozásának beérkezését követően átmenetileg még sor kerülhet reklámanyag kiküldésére. Ez a reklámhirdetések szükséges átfutási ideje miatti technikai okkal magyarázható, és nem jelenti azt, hogy tiltakozását figyelmen kívül hagyjuk. Az átfutási időt követően az adatok törlésre kerülnek. Köszönjük megértését.


5. Hírlevél küldése

Az adatkezelés céljai/jogalapja:

Honlapunkon lehetősége van a Balloonlife hírlevelére feliratkozni. Ha hozzájárult ahhoz, hogy hírlevelet kapjon, e-mail címét és a kitöltött formanyomtatványon opcionálisan megadott egyéb személyes adatait (név, férfi/nő, születési dátum) használjuk ahhoz, hogy - lehetőség szerint egyénre szabott - tájékoztatást küldjünk termékekeinkről, akcióinkról, ajánlatainkról, nyereményjátékokról. A megadott adatokat a Balloonlife hírlevél-küldés céljából kezeli.

Hírlevélre történő feliratkozásával kifejezett hozzájárulását adja, hogy rögzítsük felhasználói viselkedését a www.balloonlife.hu, valamint hírlevelek vonatkozásában (profilozás). A felhasználói viselkedés értékelése során rögzítjük, hogy Ön az adott webhelyen, hírlevélen, mely területen tartózkodik és mely linkeket használja.További targetálási szempontok a hírlevél küldése során:

• férfi/női feliratkozó • hírlevélre történő feliratkozás időpontja

• hírlevél megnyitása

A fenti adatokból személyre szabott felhasználási profilokat hozunk létre személye és / vagy e-mail címének hozzárendelésével annak érdekében, hogy az egyes hirdetési megszólításaink, ajánlatainkat - különösen hírleveleink – minél jobban személyes érdeklődéséhez illeszkedjenek és minél érdekesebb ajánlatokat küldhessünk Önnek.

A hírlevél küldés keretében történő adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes, kifejezett hozzájárulása.

A hírlevél küldéshez vagy profilalkotáshoz adott hozzájárulását jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatja, például a hírleveleink végén található linken keresztül vagy e-mailes megkeresés során. A visszavonás a megszerzett felhasználói adatok törlését eredményezi.

Címzettek / címzettek csoportjai:

Amennyiben a hírlevél küldésben külső adatfeldolgozók működnek közre, a kapcsolatot a GDPR 28. cikke szerinti szerződés szabályozza. A fentieken kívüli nem történik adattovábbítás harmadik felek felé.

Tárolási időtartam / a tárolási időtartam meghatározásának kritériumai:

Amennyiben a Balloonlife hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását visszavonja, adatai a hírlevél küldő e-mail listákból törlésre kerülnek.


6. Online megjelenés és honlap-optimalizálás

6.1. Sütik(Cookie-k) – Általános tudnivalók

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján, honlapunkon úgynevezett sütiket használunk. A honlapunk optimalizálásával kapcsolatos érdekünk a fenti rendelkezés értelmében jogos érdeknek minősül. A sütik olyan kis adatcsomagok, amelyek honlapunk látogatása közben kerülnek tárolásra az Ön berendezésén. A sütik az Ön berendezéseiben nem okoznak kárt, azok nem tartalmaznak vírusokat, trójait vagy egyéb káros szoftvereket. A sütiben tárolt információk az adott berendezésen rögzülnek. Ez mindazonáltal nem jelenti azt, hogy a sütik révén közvetlenül azonosíthatjuk Önt. A sütik alkalmazásának egyik célja, hogy kínálatunkat megfelelőbben alakíthassuk az Ön számára. Ehhez úgynevezett munkamenet sütiket alkalmazunk, amelyekkel fel tudjuk ismerni, látogatta-e már honlapunk bizonyos oldalait. A munkamenet sütik a honlapról való kilépést követően automatikusan törlődnek. Ezen túlmenően a felhasználóbarát működés érdekében ideiglenes sütiket is használunk, amelyek meghatározott időszakra tárolódnak az Ön berendezésein. Az ideiglenes sütik segítségével, amikor Ön a honlapjainkat ismét felkeresi, úgy automatikusan felismerésre kerül, hogy Ön korábban már látogatta oldalunkat, milyen beállításokat használt, így ezeket a lépéseket nem kell újra megtennie. A sütik használatának másik célja, hogy honlapunk felhasználóbarát működése, ajánlataink optimalizálása, valamint kifejezetten az Ön igényeire szabott ajánlatok küldése végett statisztikát készítsünk. Ezek a sütik honlapunk újabb felkeresésekor lehetővé teszik számunkra annak automatikus felismerését, hogy Ön korábban már látogatta oldalunkat. Felhívjuk figyelmét, hogy a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket. Böngészőjét mindazonáltal beállíthatja úgy, hogy számítógépén ne rögzülhessenek sütik, vagy új süti elhelyezése előtt mindig jelenjen meg figyelmeztetés. A sütik teljes körű deaktiválása azt eredményezheti, hogy a jövőben nem tudja a honlapunk minden funkcióját teljes körűen használni.

6.2. Google Analytics

Az adatkezelés céljai/jogalapja:

Honlapunk igény szerinti kialakításának és folyamatos optimalizálásának céljából a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében igénybe vesszük a Google Inc. („Google”) Google Analytics webelemző szolgáltatását. Jogos érdekünk a jelen fejezetben bemutatott célokból következik. Ebben az esetben úgy nevezett álnevesített felhasználói profilokat hozunk létre és sütiket alkalmazunk. A süti az alábbi információkat állítja elő a Balloonlife honlap Ön által történő használatával kapcsolatban:

• böngésző típusa, verziószáma

• alkalmazott operációs rendszer

• referrer URL (az előzőleg meglátogatott honlap, ahonnan a Balloonlife honlapjaira jutott)

• a kapcsolódó berendezés IP-címe

• szerverelérés időpontja

Az információk honlapjaink használatának kiértékelésére, honlap-tevékenységekről szóló jelentések összeállítására, honlap használattal és internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatások és ezen internetoldalak igény szerinti kialakítása céljával történő nyújtására kerülnek felhasználásra. Az IP-címek anonimizálásra kerülnek, így azok személyekhez kapcsolása nem lehetséges (IP-maszkolás). A sütik elhelyezését böngésző szoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja. Felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben a honlapunk nem minden funkcióját tudja feltétlenül teljes körűen használni. A fentieken túlmenően a böngészőbővítmény letöltésével és installálásával is megakadályozhatja a sütik által az Ön honlap használatára vonatkozóan előállított információk (beleértve az Ön IP-címének) rögzítését és Google általi feldolgozását.

Címzettek / címzettek csoportjai:

A sütiben tárolt információk – anonimizálva - a Google USA-beli szerverére kerülnek és ott tárolódnak.

Tárolási időtartam / a tárolási időtartam meghatározásának kritériumai:

Az IP-cím anonimizálását (IP-maszkolás) követően azok többé nem hozható kapcsolatba az Ön személyével. A statisztikai célból feldolgozott adatok a Google Analytics rendszerében 26 hónap után törlésre kerülnek.

6.3. Remarketing

Az adatkezelés céljai/jogalapja:

Oldalunkon alkalmazzuk a Google remarketing szolgáltatását. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy online kínálatunkat az Ön igényeire szabva érdekesebbé tegyük. A remarketing egy olyan marketing eljárás, amely lehetővé teszi azt, hogy a honlapunkat meglátogató felhasználó számára – honlapunk elhagyása után – egy későbbi időpontban, böngészés közben személyre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg. A remarketing szolgáltatást a Google részben a fentiekben már ismertetett sütik segítségével biztosítja. Ezek az adatok semmilyen esetben nem használhatók a honlap látogatójának személyes azonosítására. A folyamat során közvetlenül személyes adatok feldolgozására nem kerül sor, és személyes adatokat tartalmazó felhasználói profilok sem kerülnek összesítésre. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Az alkalmazott marketing szolgáltatás célja, hogy alapvetően csak az Ön tényleges és vélt érdeklődésére irányuló reklám jelenjen meg Ön részére az Ön mobileszközén. Mind Önnek, mind nekünk érdekünk, hogy ne terheljük Önt érdektelen ajánlatokkal. Amennyiben ennek ellenére nem szeretné többé kapni a Balloonlife személyre szabott ajánlatait, a fenti adatgyűjtés és -tárolás ellen jövőbeli hatállyal az alábbi módon tiltakozhat: Alternatívaként élhet a jelen adatvédelmi rendelkezések 8. fejezetében ismertetett tiltakozási lehetőségekkel.

Tárolási időtartam / a tárolási időtartam meghatározásának kritériumai:

Az remarketing célra használt sütik és azok információtartalma a Süti-szabályzatban írt rendelkezéseknek megfelelően kerülnek tárolásra, majd automatikusan törlésre.


7. Az Ön mint érintett személy jogai

7.1. Áttekintés

A részünkre adott hozzájárulások visszavonásának jogán kívül Önt a megfelelő törvényi feltételek fennállása esetén az alábbi további jogok illetik meg:

• az általunk tárolt személyes adataival kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog a GDPR 15. cikke alapján

• a pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog a GDPR 16. cikke alapján

• az általunk tárolt adatok törléséhez való a GDPR 17. cikke alapján

• az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján

• az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke alapján

• a tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke alapján.

7.2. Tájékoztatáshoz való jog a GRPD 15. cikke alapján

Ön a GDPR 15. cikk (1) bekezdés alapján kérésre jogosult a személyével kapcsolatban általunk tárolt személyes adatokról térítésmentesen tájékoztatást kapni. Ez elsősorban az alábbiakat jelenti:

• a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelés céljai

• az érintett személyes adatok kategóriái

• azon címzettek, illetve címzettek csoportjai, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják

• az Önre vonatkozó személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai

• az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog és az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog

• felügyeleti hatóságnál való panaszbenyújtás joga

• az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték

• automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdése szerint, valamint legalább ezekben az esetekben megbízható információk az alkalmazott logikáról és az ilyen adatkezelés érintett személyre vonatkozó jelentőségéről és célzott hatásáról.

Ha személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

7.3. Helyesbítéshez való jog a GDPR 16. cikke alapján

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok haladéktalan helyesbítését kérje tőlünk. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését

7.4. Törléshez való jog a GDPR 17. cikke alapján

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését kérje tőlünk, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

• Ön visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

• Ön a GDPR 21. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és a GDPR 21. cikk (1) bekezdés érvénye esetén nem állnak fenn az Ön érdekeivel szemben elsőbbséget élvező jogos indokok az adatkezelésre

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték

• személyes adatok törlését jogi kötelezettség teljesítése indokolja

• a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben nyilvánosságra hoztuk a személyes adatait, és azokat törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megfelelő lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az Ön adatait kezelő harmadik személyeket tájékoztassuk az Ön szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlésére irányuló kéréséről (elfeledtetéshez való jog).


7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje tőlünk, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát

• az adatkezelés jogellenes, és Ön az adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri

• az adatkezelőnek az adatkezelés megjelölt célja miatt nincs többé szüksége a személyes adatokra, de az érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azokat; vagy

• Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban még nem került megállapításra, elsőbbséget élveznek-e az adatkezelő jogos indokai az érintett jogos indokaival szemben.


7.6. Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk alapján

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:

• az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és

• az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

7.7. Tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke alapján

A GDPR 21. cikk (1) bekezdés alapján bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen.A fenti általános tiltakozási jog érvényes minden, a jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelési cél esetére. Az üzletszerzési célból történő adatkezeléssel kapcsolatos speciális tiltakozási joggal ellentétben a GDPR értelmében csak abban az esetben vagyunk kötelesek az ilyen általános tiltakozást elfogadni, ha Ön az adatkezeléssel szemben elsőbbséget élvező indokokat nevez meg, ilyen lehet például a potenciális élet- vagy egészségügyi veszély. Ezen túlmenően fennáll annak lehetősége, hogy Ön adatvédelmi tisztviselőjéhez vagy az illetékes felügyeleti hatósághoz forduljon.


8. Kapcsolattartók

8.1. Kapcsolattartók kérdései vagy az adatvédelmi jogok gyakorlásával összefüggésben

A honlappal vagy a BalloonLife adatkezelésével kapcsolatos jogai (adatvédelmi jogok) gyakorlásával összefüggésben ügyfélszolgálatunkhoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

www.balloonlife.hu/kapcsolat

adatvedelem@balloonlife.hu

8.2. Kapcsolattartók adatvédelmi kérdések esetére

Adatai kezelésével kapcsolatos további kérdések esetén a BalloonLife adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

8.3. Az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál való panasztételi jog

Ön a fentieken túl jogosult az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál való panasz nyújtásra. Az illetékes hatóság elérhetősége:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu)

1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-Mail: ugyfelszolgalat@naih.hu9. Adatkezelő neve, elérhetősége, adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

A jelen adatvédelmi rendelkezések a Zeke Erika EV. (Budapest, 1108, Újhegyi sétány 14/a) („adatkezelő”) által végzett adatkezelésre és a www.balloonlife.hu weboldalra alkalmazandó.

Zeke Erika EV. adatvédelmi tisztviselője a fenti postai címen, illetve az adatvedelem@balloonlife.hu e-mail címen érhető el.